Хэдэн зуун сайхан охид дэлхийн кино, нэвтрүүлэг, тэдний хоосон acuts

-Та м-намайг, эсвэл ямар нэг өөр, энэ нь та нарт хэрэг юм

М надад хамгийн гайхалтай гоо цочмог өмнө сууж түүний cam албан есоор зарлаж аз жаргалтай байх болно тулд та нарт ярьж байна

About