Болзоо сайт — төсөл нь арван настай»туршлага». Түүнчлэн есдүгээр сар бүр хэд хэдэн удаа энэ сайт байсан нь тэнцүү сая (бууралт харьцуулахад өмнөх сараас бараг сая ам.

Хамгийн гол нь үзэгчдийн хэрэглэгчид нь Франц.

нь Энэтхэг

нь хэрэглэгчдэд Швед, Герман.

буурч алдартай энэ сайт нь ажиглагдаж, чиг хандлага нь зөвхөн дордсон. Нийт есдүгээр сард он хуудас Болзооны хэрэглэгчид нь Францад ирсэн. сая удаа (эсрэг. сая аравдугаар сард). Буурч сонирхол нөөц байгаа нь тодорхой байна.

Гэсэн хэдий ч, хэдий ч, эдгээр ухралт, гишүүд маань»Топ»ч магтууштай тусад нь тухай түүхийг та өөрөө.

Манай сайт нь байр суурь гэж өөрийгөө»анхны зохистой»сайт үнэгүй онлайн Болзоо

About