submit


Видео чат болзоо, энэ нь харилцаа холбооны танихгүй хүмүүстэй сонгосон үед санамсаргүй дэлхийн ашиглан, вэбкамер, микрофон. Үнэлэх шинэ ажлын хүрээнд уулзалт, онлайн харилцаа холбоо

About