submit


‘Шинжлэх ухаан, шашин, satanism’ энэ гарчиг энэ видео нь түүний анхны хувилбар. Би байсан арилгасан хэдэн сарын өмнө! Би зүгээр л дахин засварлах, устгах, зураг дэлхий даяар. Одоо бид мэдэх гэж дэлхий хавтгай гэж НАСА бид байна шүү дээ харьцах энэ оноос хойш, энэ нь өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлэх нь хүн бүрийн боловсрол олгох хүмүүстэй харьцах муу, эдгээр worshippers нь Люсифер! Хүмүүсийн төлөө бус, үзсэн, цаг авах, энэ нь авдаг гэж ойлгож болох уу, энэ нь амин чухал бүх хүн төрөлхтөн!

About