За сайн байна уу хүн бүр, өнөөдөр би олсон анхны видео Cyprian, бид тэднийг харсан өсөх нь ийн YouTube-ийн, энэ нь видео өдөр

About