Хайж, шинэ харилцаа холбоо уулзаж болзоо ганц бие эмэгтэйчүүд Франц

Ноцтой ганц бие охид сайн холболт

Би хүсэж байна, олох ганц бие эмэгтэй, Франц, өнөөдөр. Нэгдэх нь бидний чөлөөт орон нутгийн болон хандалтын сая сая эмэгтэй хайж, жинхэнэ хайр

About