Францын Чат зорилготой дэмжих бирж хооронд francophones болон төрийн бус francophones, тусламжийн хожмын д төгөлдөржүүлэх тэдний хэлийг франц хэл. Энд та хуралдаж хүмүүс ирсэн бүх дөрвөн булан дэлхий, бүх насны хүмүүст, соел, хүмүүс байх нь нийтлэг сонирхол, франц хэл, аль ч ярих эсвэл сурах үүнийг ярьж байна.

Нэг дээр дарахад чат, та тэнд байдаг.

Ирэх ба таны асуулт асуух талаар франц хэл, уулзах бусад сурвалжлагчид, хэлэлцэх нэг зүйл, эсвэл өөр нэг нь францын Чат форум

About