Гэж бодож байгаа бол хурд Болзоо таны формат, яагаад болохгүй гэж оролдох уу?

Үдэшлэг дээр Болзоо»Хөгжилтэй фото»ирэх эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн хүслээр авч танилцах ноцтой харилцаа, мэдээж хэрэг, болзоо нь бага, бүжгийн, зүгээр л зарим нь хөгжилтэй байх, улмаар зөвшөөрөх нь өөрийгөө болон бусдыг илүү нээлттэй, бие биенээ таньж мэдэх.

Хураамж, авахуулаад тулд ам.

доллар

Дундаж нас оролцогчдын — жил.

Гэсэн хэдий ч, тус намын зохион байгуулсан нь тодорхой насны бүлэг, тэд юу гэж хэлэх урьдчилан

About