submit


Та аль хэдийн харилцаж, «толь», харин ч санаа зовж дуудлага нь? Дараа нь ирж, тусламж нийгмийн сүлжээ бол та олж болно, шинэ найз нөхөд, дэлхий даяар.

About